CINE SUNTEM

Suntem o firm ă specializată în servicii de consultanță pentru planificarea, finanțarea și implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile, europene și guvernamentale.

Activitatea noastră se desfășoară pe două mari direcții:

 • Firmele private
 • Sectorul public

Tratăm fiecare proiect în mod particular, cu atenție și minuțiozitate. Abordăm provocările clienților cu atitudine pozitivă și analizăm cu creativitate, din perspectivă externă, problemele apărute.

ECHIPA NOASTRĂ

Consultanți în strategie, consultanți în finanțare, consultanți în implementarea proiectelor, echipa noastră include persoane cu specializări diverse economiști, avocați, ingineri, consilieri.

Apreciem că cel mai valoros activ al firmei noastre îl reprezintă experiența echipei, acumulată în mai mult de 300 de proiecte pe parcursul a 20 de ani de activitate.

Acolounde echipa nu are suficiente competențe, intervin consultanții externi Prin colaboratori,acoperim cu expertiză o gamă largă de sectoare economice (automotive, construcții, sănătate, agricultură, turism, comerț, cercetare și inovare).

EXPERTIZA NOASTRĂ

Avem experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate prin următoarele programe nerambursabile, europene și guvernamentale:

 • Programul Operațional Regional urmărește dezvoltarea regiunilor prin investiții în infrastructurapublică, socială și de afaceri;
 • Programul Operațional Competitivitate urmărește creșterea competitivității afacerilor și structurilor de afaceri din România pe piața europeană și internațională;
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală are ca scop dezvoltarea zonelor rurale prin investiții directe atât în agricultură și în activități non agricole, cât și în infrastructura rurală;
 • Programele naționale de granturi, cele instituite prin HG 807 2014 și prin alte programe destinate finanțării IMM;

ACTIVITATEA NOASTRĂ

Serviciile noastre includ:

 • Asistență pentru identificarea oportunităților de finanțare;
 • Analiza eligibilității;
 • Pregătirea pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
 • Planuri de afaceri destinate fondurilor nerambursabile;
 • Studii de fezabilitate economică și analize cost – beneficiu;
 • Strategii de dezvoltare locală;
 • Analize de piață și planuri de marketing;
 • Previziuni financiare.

AVANTAJELE NOASTRE

 • Ca firma locală, suntem pe deplin familiarizați cu mediul de afaceri, mediul social și mediul politic. Identificăm atât oportunitățile cât și tendințele negative care se manifestă în mediul de afaceri, pe piața forței de muncă și în mediul educațional în beneficiul clienților noștri;
 • Acționăm cu promptitudine punând la dispoziție consultanți on site, ori de câte ori este nevoie;
 • Avem experiență și expertiză cuprinzătoare atât pe programele europene cât și pe cele naționale;
 • Comunicare excelentă cu autoritățile și instituțiile locale;
 • Experiența pozitivă de lungă durata cu Agențiile de Dezvoltare Regională;
 • Implicare din postura de consultant local la elaborarea documentelor necesare Programului de Tranziție Justă aplicabil județului Dolj (participare la dezbateri, întâlniri, oferire de input uri din zona mediului de business).

PORTOFOLIUL NOSTRU

În cei 20 ani de activitate, am fost implicați în proiecte cu valoare totală de mai mult de 300 milioane euro Prezentăm mai jos o serie de clienți și proiecte la care am contribuit:

 • Diferite proiecte pentru infrastructura de educație și achiziție de echipamente, Universitatea din Craiova (Facult atea de Mecanic ă Facult atea de Sport, Facultatea de Teologie) – aprox 20 mil Euro
 • Diferite proiecte destinate finanțării infrastructurii de educație și achiziției de echipamente, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova – 10 mil. Euro
 • Mănăstirea Hurezi – 2 mil. Euro
 • Proiect g reen field de construire a unei fabrici destinate producției de motoare electrice și vehicule electrice urbane ușoare (parte a Polului Automotive Oltenia – Next Rom (E-twow) – 7 mil. Euro
 • Clinica de oftalmologie Onioptic Craiova – 2 mil. Euro
 • Rețea națională de clinici medicale pentru Coquette Beauty Clinic 2,5 mil. Euro

CONTACT

Nume*

Email*

Subiect

Mesajul tau

CORIDOR CONSULTING S.R.L.

 • Calea Unirii, nr 21, bl 21 ABC, sc 1, Craiova, Dolj

 • office@coridor.ro

 • 0351 413 100