logo
ro

servicii / Analize si prognoze financiare

arr-back
arr-fwd
 

Prin analiza financiara punem la dispozitia conducerii firmelor un instrument necesar, un punct de vedere independent in forma sintetica: diagnosticul financiar. Managerii beneficiaza astfel de o radiografie a performantelor economico-financiare ale firmei in vederea fundamentarii deciziilor de management: dezvoltarea sau restrangerea activitatii, retehnologizarea, specializarea personalului, identificarea si utilizarea surselor de finantare.

Serviciul de analiza financiara presupune fie o activitate punctuala, ocazionata de o situatie particulara asupra careia se doreste o expertiza, fie o activitate continua, pe baza de abonament. In rapoartele de analiza prezentam evolutia seturilor de indicatori financiari pe parcursul perioadelor analizate, comparam valorile acestora cu valorile optime sau valorile medii pe ramura si propunem recomandari pentru imbunatatirea acestora.

In baza estimarilor volumului activitatii viitoare elaboram previziuni financiare determinari ale cash-flow-ului pentru identificarea eventualelor disfunctionalitati. Tabloul astfel obtinut arata momentele din viitor in care este nevoie de atragerea unor surse de finantare sau in care disponibilul de numerar depaseste nevoile curente si poate fi utilizat pentru alte oportunitati.