logo
ro

finantari / finantari nerambursabile

arr-back
arr-fwd
 

Finantarile nerambursabile vizeaza in general atingerea anumitor indicatori economici si sociali si alinierea la numite tendinte si directive europene sau nationale. Marea majoritate a finantarilor nerambursabile care pot fi accesate in Romania sunt fonduri europene derulate prin programele operationale.

Programele operationale care functioneaza in perioada 2014-2020 actioneaza pe 7 directii: dezvoltare regionala - Programul Operational Regional, dezvoltarea industriei, cercetarii si sectorului IT - Programul Operational Competitivitate, dezvoltarea infrastructurii publice - Programul Operational Infrastructura Mare, dezvoltarea competentelor populatiei active - Programul Operational Capital Uman , cresterea capacitatii administrative - Programul Operational Capacitate Administrativa, masuri active in sprijinul persoanelor defavorizate - Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate si asistenta tehnica oferita autoritatilor contractante de proiecte - Programul Operational Asistenta Tehnica. Fiecare program are propriul lui site web pe care publica informatii specifice. Site-ul Ministerului Afacerilor Europene, www.fonduri-ue.ro, publica de asemenea informatii referitoare la toate aceste programe.

Programele care vizeaza dezvoltarea spatiului rural sunt gestionate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si pot fi consultate pe site-urile www.apdrp.ro si www.madr.ro.

O alta categorie de programe sunt cele care vizeaza colaborarea transfrontaliera (CBC). Obiectivele acestor programe sunt de intarire a relatiilor de colaborare economica si sociala intre entitati din doua tari invecinate in vederea cresterii gradului de intelegere culturala si intarire a schimburilor pentru nivelarea disparitatilor.

In afara finantarilor din fonduri europene, Guvernul Romaniei aloca de asemenea prin programe nationale. Cele mai accesate finantari sunt cele gestionate de Ministerul Finantelor -Schema de ajutor de minimis (HG 274/2013) si Schemele de ajutor de stat, Programul National de Cercetare, Fondul pentru Mediu, programele de finantare pentru IMM derulate prin Agentia pentru Implementare Programe pentru IMM (START, dezvoltarea de microintreprinderi de catre tinerii antreprenori, etc.)

Pentru sectoarele neacoperite de finantarile enuntate sau pentru parteneriate europene exista posibilitatea accesarii fondurilor Comisiei Europene, cu aplicare directa la Bruxelles. Aceste programe vizeaza cercetarea, transportul, reducerea consumului de energie, cultura, actiuni de tineret, media, protectia consumatorului, mediu, societatea civila, ocupare si protectie sociala si pot fi gasite pe site-ul Ministerului Afacerilor Europene (http://www.fonduri-ue.ro/alte-oportunitati/programe-comunitare).

Alte scheme de finantare vizeaza cooperarea bilaterala intre Romania si alte tari (granturile SEE si norvegiene, Programul de Cooperare Elvetiano - Roman, programul Grassroots derulat de Japonia, etc.).